Новина


 adm    11 Feb 2019
 Нищо    Актуално

osvet_new_tarita1.jpg

Подзаглавие

През есента, след сеитба, всяка култура взима от почвата необходимото количество азот. В края на зимата, когато растежа започне отново, количеството азот е определено. В края на зимата, в съответствие с количеството азот в почвата и очакваната минерализация, има възможност да се прекалкулира общото количество азот, препоръчително за производството на съответните култури.

Сателитното приложение за посеви, предлагано от , съдържа сателитни снимки, чрез които може да се определи зелената маса в края на зимата и система, която ги обработва. Технологията позволява на всеки земеделец да прекалкулира общото количество азот, за да може да се съобрази с реалното състояние на растенията и почвата.

>
selo_elshica2.jpg
selo_elshica01.jpg
selo_elshica1.jpg


Новина от v216
http://pa-teen.net/index.php/news/novina.html