Слайдшоу на съдържание

приложение за посеви


 adm    12 Feb 2019
 Нищо    Актуално

selo_elshica1.jpg

Сателитното приложение за посеви

През есента, след сеитба, всяка култура взима от почвата необходимото количество азот. В края на зимата, когато растежа започне отново, количеството азот е определено. В края на зимата, в съответствие с количеството азот в почвата и очакваната минерализация, има възможност да се прекалкулира общото количество азот, препоръчително за производството на съответните култури.

Сателитното приложение за посеви, предлагано от , съдържа сателитни снимки, чрез които може да се определи зелената маса в края на зимата и система, която ги обработва. Технологията позволява на всеки земеделец да прекалкулира общото количество азот, за да може да се съобрази с реалното състояние на растенията и почвата.


Новина


 adm    11 Feb 2019
 Нищо    Актуално

osvet_new_tarita1.jpg

Подзаглавие

През есента, след сеитба, всяка култура взима от почвата необходимото количество азот. В края на зимата, когато растежа започне отново, количеството азот е определено. В края на зимата, в съответствие с количеството азот в почвата и очакваната минерализация, има възможност да се прекалкулира общото количество азот, препоръчително за производството на съответните култури.

Сателитното приложение за посеви, предлагано от , съдържа сателитни снимки, чрез които може да се определи зелената маса в края на зимата и система, която ги обработва. Технологията позволява на всеки земеделец да прекалкулира общото количество азот, за да може да се съобрази с реалното състояние на растенията и почвата.


Papilion Minter Savior


 adm    30 May 2016

2_.jpg

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.


Изберете език